Teknoloji

Yüksek hacim,
yüksek ölçeklenebilirlik,
yüksek performans

SAFTAŞ, üç ana alanda teknoloji geliştirir ve geliştirdiği teknolojilere çözümleri içerisinde yer verir.

I. AKAN VERİ İŞLEME

Yüksek hızda gerçek zamanlı verilerin toplanarak, önceden kurgulanmış senaryolar çerçevesinde analiz edilerek sonuç üretilmesi sağlanır. Sonuçlar hiyerarşik erken uyarı, trend ve risk analizleri ile anlık kontrol gibi çözümün gerektirdiği ihtiyaçlara göre şekillendirilir.

II. BÜYÜK VERİ ANALİZİ

Konvansiyonel veritabanı teknolojileri ve ETL yaklaşımlarıyla yüklenmesi mümkün olmayan yüksek hacimli birikmiş verilerden sonuçların üretilmesi sağlanır. Çözüm gerektirdiği ihtiyaçlara yönelik trend tespiti, zamana bağlı analiz (temporal analysis), ilişki tespiti (SNA – social network analysis) yöntemler kullanılarak karar destek sonuçları üretilir.

III. HETEROJEN BİLGİ TOPLAMA, İŞLEME & ARAMA MOTORU

İnternet üzerinden yüksek kapasiteli bilgi toplayabilme, açık bilgiye dayalı sonuçların üretilmesine yönelik ilk ve en önemli adımı oluşturur. SAFTAŞ yüksek kapasiteli bilgi toplama ve toplanan bilgilere erişim sağlayan arama motoru teknolojilerine sahiptir. Milyonlar ile ifade edilen içerikten saniye mertebesinde yanıt verecek ölçeklenebilir arama motoru sistemlerinde bilginin toplanmasında aranabilir hale getirilmesine kadar kullanılan teknolojilerimizden bazıları

  • Doğal dil işleme (NLP)
  • Özet ve anlam çıkarma
  • Otomatik öğrenme (machine learning)
  • Otomatik sınıflandırma
  • Otomatik gruplama
  • Öneri motoru (recommendation engine)
  • ortak akıl uygulamaları (collective ingelligence)
  • arama ve tıklama geçmişine bağlı geri besleme (searchstream, clickstream feedback)
  • kullanıcı tanıma ve soru niyet tespiti (query intent detection)